Sơ Mi Rơ Mooc Sàn Thấp Cổ ngỗng Junton - Romoc co ngong, co co 40 45 48 50 feet


79.797.979đ /

Danh mục: Sơ Mi Rơ Mooc Các Loại

Mã sản phẩm: RMSANCC

Từ khóa: smrm co co, somiromooc cổ cò, sơ mi rơ mooc cổ cò, mooc cổ cò, mooc cổ ngỗng, móc cổ cò 48ft, mooc cổ cò 50ft, mooc sàn xổ cò 48, mooc sàn cổ cò 50ft, moox junton cổ cò, mooc yong chao cổ cò, mooc cimc cổ cò

So với các loại mooc tương tự trong phân khúc, bề mặt sàn rộng hơn và dài hơn và khả năng vận chuyển hàng hoá tốt hơn. 


Sơ Mi Rơ Mooc Sàn Thấp Cổ ngỗng Junton - Romoc co ngong, co co 40 45 48 50 feet

So với các loại mooc tương tự trong phân khúc, bề mặt sàn rộng hơn và dài hơn và khả năng vận chuyển hàng hoá tốt hơn. 

Khung Romooc sử dụng cấu trúc cổ ngỗng lớn để giảm chiều cao của bề mặt sàn, giảm trọng tâm hàng hoá tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và cải thiện an toàn vận chuyển. 

Sơ Mi Rơ Mooc áp dụng phân tích phần tử hữu hạn trên tiền đề đảm bảo độ bền kết cấu, nó có thể giảm trọng lượng cục bộ ở nhiều nơi để đạt được lợi thế về trọng lượng nhẹ. Bằng cách sử dụng thép cường độ cao và đổi mới kết cấu nó có thể giảm trọng lượng chết, cải thiện tải trọng và duy trì khả năng chịu lực tốt. 

Sản phẩm liên quan

0917 571 195